AKTUALITY

 


POZOR celoškolní výlet odjezd již ve středu
Milí rodiče, ve středu 19.6.2019 odjíždíme celá MŠ včetně provozních zaměstnanců na celoškolní výlet na farmu Zvířátkov podívat se na všech 500 zvířátek a účastnit se povídání o nich. Vše je placeno z fondu SRPŠ. Pokud nechcete, aby se vaše dítě účastnilo výletu autobusem s pásy, zajistěte si prosím hlídání, mateřská škola se v 8.00 uzavírá. Svačinu a oběd vezeme s sebou. Dětem dejte vhodné oblečení dle počasí a do baťůžku dostatek pití v dobře uzavíratelné láhvi a malou mlsku.


Pevné linky
Milí rodiče, od 29.5.2019 provozuje MŠ pouze mobilní čísla, pevné linky jsou zrušeny. Nové telefonní číslo na pí hospodářku je 608 960 015.


MDD na školní zahradě
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za účast na našem Dni dětí a za připravené občerstvení. Děkujeme také farmě Zvířátkov. Díky všem se akce vydařila a děti si užily svůj den.


Slavnostní pasování kapitánů a návrat kapitánů do rodného přístavu
Ve středu 12.6.2019 v 16.00 proběhne na školní zahradě slavnostní pasování našich předškoláků na kapitány s hudebním pořadem. Zveme všechny přátele školy a děkujeme maminkám, které se zapojí do přípravy občerstvení. Také zveme naše speciální hosty - prvňáčky s rodiči, které ještě oslovíme smskou. Těšíme se.


ZÁPIS 2. a 3.května
ZÁPISY probíhají ELEKTRONICKY. Rodiče zadají svá data do http://zapisdoms.praha5.cz/. S vytisknutou vyplněnou přihláškou a s potvrzením od lékaře dojdou se svým dítětem do zvolené mateřské školy dne 2. května 2019 mezi 8.00 a 17.00. a 3.května 2019 od 9.00 do 13.00 hodin. S sebou vezmou důležité doklady jako je OP, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a ověřený doklad o místě bydliště, pokud se neshoduje s adresou v OP. Cizinci doloží povolení k pobytu dítěte. Doba příchodu nemá na přijetí žádný vliv, proto zvolte dobu, která vyhovuje Vám i Vašemu dítěti. Osobní setkání s dítětem je pro nás velmi důležité. V případě, že se zde sejdete s více rodiči, můžete si s dítětem v klidu pohrát ve třídě. Těšíme se na Vás. Bližší informace najdete na http://www.praha5.cz/cs/sekce/odbor-skolstvi/ Výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení a dále v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9.5.2019 v době od 11.00 do 12.00 hodin v ředitelně MŠ. Od 10.5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých bude vyvěšen na webových stránkách naší mateřské školy 1.6.2019.


Prázdninový provoz
Milí rodiče, tento rok naše škola nemá prázdninový provoz, informace a možnosti přihlašování do jiných mateřských škol s provozem najdete nyní v šatnách.


Sociální příspěvek na proplacení stravování
Rodiče ve složité sociální situaci mohou žádat MČ o příspěvek na proplacení stravování (žádosti visí v šatnách). Změny v platbě obědů mohou nastat až po oficiální informaci z MČ Praha 5 o uznání příspěvku.


Školné a stravné
Školné je pro tento rok 690,- Kč na měsíc, stravné 36,- Kč na den. Prosíme zadejte trvalý příkaz na částku 1410,- Kč měsíčně. Případné přeplatky Vám budou zasílány pí hospodářkou na účet. V případě nejasností kontaktujte naši pí hospodářku. Je Vám k dispozici v PO, ÚT dopo, ST, PÁ ve své kanceláři.


Omluvy dětí
Milí rodiče, sms omluvy posílejte vždy do 8.30 hod na číslo 777 955 309. První, prosím, napište svou třídu dle barvy Č, M, Z, Ž, poté jméno dítěte a dobu nepřítomnosti.Toto mobilní číslo je určeno pro písemné omluvy, ne pro komunikaci. Pokud potřebujete mluvit s námi osobně:-) PO a ČT 775305205 zást., ÚT a ST 774305204 pí řed. PÁ obě čísla. Volání v době od 9.00 do 10.30 hod užívejte opravdu jen pro záležitosti, které osobní komunikaci skutečně vyžadují. Tuto dobu se nejvíce věnujeme Vašim dětem, probíhá posezení v komunitním kruhu, cvičení a řízená činnost. Děkujeme za spolupráci.


Kodex zaměstnance
Na naše internetové stránky přikládáme odkaz "Kodex zaměstnance ZMŠ", který vznikl jako reakce na události v lednu 2017. Jeho dodržování je základní podmínkou práce v naší MŠ. Jako Zdravá mateřská škola neakceptujeme jednání snižující lidskou důstojnost, nerespektování zásad Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a zásad moderní komunikace. Se svým neadekvátním jednáním a šířenými dezinformacemi o naší škole se především musí vyrovnat jejich nositelé. Těšíme se na nový školni rok a přejeme Všem klidné dny. Tým MŠ Pohoda


Fotografie z naší MŠ
Aktuální fotografie z akcí školy či jen z běžného dne najdete na adrese http://materskaskolkapohoda.rajce.idnes.cz/. Fotografujeme každou zajímavou událost, narozeniny, zajímavou práci nebo jen hru v MŠ či na zahradě nebo v lese. Přístup na album s momentky vašich dětí je pod heslem, které naleznete na nástěnce v šatně.

 

 


 

Pokud zde nenajdete, co jste hledali, vytočte číslo naší MŠ - 777 955 309, 774 305 204 nebo 775 305 205, rádi vám odpovíme. Po domluvě nás můžete navštívit kdykoliv.


 

 
 
 

 

 

Zpět