AKTUALITY

 


Olympiáda v MŠ
Pozor pozor, milï rodiče ve čtvrtek 22.2.dejte prosïm svým dětem oblečeni v barvě své třïdy, bude probíhat dětská zimní olympiáda v teple naší školy.


Akce Předškolák
V úterý 20.2.2018 nás čeká exkurze na Letiště Václava Havla s komentovanou prohlídkou a vyjížďkou autobusem po letišti. Odjezd v 9.00, svačinu vezeme sebou. Dětem dejte baťůžek jako obvykle. Návrat k obědu. 200kc předávejte své pí učitelce.


Zateplování budovy
Milí rodiče, právě probíhá zateplování budovy MŠ a bude následovat rekuperaci tříd, které měly být uskutečněny již o prázdninách. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti v areálu školy, dbejte o bezpečnost svých dětí a svou. V zájmu nestresování dětí se budeme snažit ztížený provoz zvládnout v naší MŠ a nestěhovat se s dětmi do prostor ZŠ Chaplinovo nám. pokud to nebude nezbytně nutné. Věříme, že náročnou situaci společnou kooperací zvládneme.


Sociální příspěvek na proplacení stravování
Rodiče ve složité sociální situaci mohou žádat MČ o příspěvek na proplacení stravování. Změny v platbě obědů mohou nastat až po oficiální informaci z MČ Praha 5 o uznání příspěvku.


Kodex zaměstnance
Na naše internetové stránky přikládáme nově odkaz "Kodex zaměstnance ZMŠ", který vznikl jako reakce na události v lednu 2017. Jeho dodržování je základní podmínkou práce v naší MŠ. Jako Zdravá mateřská škola neakceptujeme jednání snižující lidskou důstojnost, nerespektování zásad Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a zásad moderní komunikace. Se svým neadekvátním jednáním a šířenými dezinformacemi o naší škole se především musí vyrovnat jejich nositelé. Těšíme se na nový školni rok a přejeme Všem klidné dny. Tým MŠ Pohoda


Školné a stravné školní rok 2017-18
Číslo účtu MŠ pro platbu školného a stravného je 131574389/0800. Školné je pro tento rok 690,- Kč, stravné 33,- Kč na den. Pro platbu, prosím, zadejte trvalý příkaz na 10 měsíců na 1350,- Kč, případné přeplatky Vám budou vráceny na účet. Při platbě používejte VS i jméno vašeho dítěte. V případě nejasností kontaktujte naši pí hospodářku. Je Vám k dispozici v PO, ST, PÁ celý den a ÚT dopoledne ve své kanceláři.


Platba SRPŠ
Prosíme rodiče, aby vložili odsouhlasenou částku 1400,- Kč na školní rok 2017/2018 (SRPŠ je vypočítáno na 10 měsíců) za své dítě na účet rodičů. ČÍSLO ÚČTU je 0142755329/0800. Prosím udejte jméno dítěte - platba se lépe dohledává. Děkujeme. Pro komunikaci se SRPŠ používejte email mspohoda1@gmail.com.


Omluvy dětí
Milí rodiče, sms omluvy posílejte vždy do 8.30 hod na číslo 777 955 309. První, prosím, napište svou třídu dle barvy Č, M, Z, Ž, poté jméno dítěte a dobu nepřítomnosti.Toto mobilní číslo je určeno pro písemné omluvy, ne pro komunikaci. Pokud potřebujete mluvit s námi osobně:-) PO a ČT 775305205 zást., ÚT a ST 774305204 pí řed. PÁ obě čísla. Volání v době od 9.00 do 10.30 hod užívejte opravdu jen pro záležitosti, které osobní komunikaci skutečně vyžadují. Tuto dobu se nejvíce věnujeme Vašim dětem, probíhá posezení v komunitním kruhu, cvičení a řízená činnost. Děkujeme za spolupráci.


Fotografie z naší MŠ
Aktuální fotografie z akcí školy či jen z běžného dne najdete na adrese http://materskaskolkapohoda.rajce.idnes.cz/. Fotografujeme každou zajímavou událost, narozeniny, zajímavou práci nebo jen hru v MŠ či na zahradě nebo v lese. Přístup na album s momentky vašich dětí je pod heslem, které naleznete na nástěnce v šatně.


Měření zrakové ostrosti
Ve středu 21.2. bude probihat měření dioptrií pro přihlášené děti. Peníze předávejte v podepsané obálce své pí učitelce.

 

 


 

Pokud zde nenajdete, co jste hledali, vytočte číslo naší MŠ - 251 816 732, 774 305 204 nebo 775 305 205, rádi vám odpovíme. Po domluvě nás můžete navštívit kdykoliv.


 

 
 
 

 

 

Zpět