FILOSOFIE

Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody, bezpečí a důvěryhodného prostředí. Jednou ze stěžejních metod je používání komunitního kruhu, který napomáhá budování vztahů na vzájemné úctě, důvěře a respektu.

Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi. Snažíme se , aby děti neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy.

Děti se učí vzájemně komunikovat i s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budují v sobě pocit sebevědomí. Komunitní kruh není výukovou metodou, jeho posláním je především navození prožitku a výměna informací, které se týkají našich postojů, pocitů a názorů. Jsou zde zavedená pravidla:

pravidlo hovořit

pravidlo zdržet se

pravidlo vzájemného respektu a úcty

respektování soukromí

Snažíme se, aby naši MŠ opouštěla samostatná a zodpovědná osobnost s dobrým sebehodnocením a vlastním názorem, která je schopna spolupracovat, vstřícně komunikovat, pojmenovat a zvládat pocity, být empatická, ale dokázat i říci “ne” a přijmout určité morální hodnoty.

Pro nás to znamená stálé sebevzdělávání, otevřenost novým věcem, důslednost a schopnost sebereflexe.