KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Používáme moderní, efektivní metody komunikace, které vylučují střety s dospělými a minimalizují konflikty mezi dětmi.

V každé třídě je tzv. “Bezradník” (k nahlédnutí v MŠ), který sjednocuje postupy a dává pravidla pro jednání s dětmi, například pro nové učitelky. Pravidla vyplývají z “Kurzu komunikativních dovedností”, které pro naši školu pořádá Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání.

Přednášky PhDr. Jany Nováčkové, CSc. postupně absolvují všechny učitelky a naše MŠ může tyto kurzy každoročně zprostředkovat i pro rodiče a veřejnost.

Jsou rozděleny do témat – Empatická reakce, Jak získat dítě ke spolupráci, Co namísto trestů, Rizika pochval a odměn – vyjádření uznání a ocenění, Podpora samostatnosti, Vysvobození děti od nálepek a rolí.

Kurz je akreditován MŠMT a je možné získat osvědčení.

Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody, bezpečí a důvěryhodného prostředí. Jednou ze stěžejních metod je používání komunitního kruhu, který napomáhá budování vztahů na vzájemné úctě, důvěře a respektu.

Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi. Snažíme se , aby děti neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy.

Děti se učí vzájemně komunikovat i s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budují v sobě pocit sebevědomí. Komunitní kruh není výukovou metodou, jeho posláním je především navození prožitku a výměna informací, které se týkají našich postojů, pocitů a názorů. Jsou zde zavedená pravidla:

pravidlo hovořit

pravidlo zdržet se

pravidlo vzájemného respektu a úcty

respektování soukromí

Snažíme se, aby naši MŠ opouštěla samostatná a zodpovědná osobnost s dobrým sebehodnocením a vlastním názorem, která je schopna spolupracovat, vstřícně komunikovat, pojmenovat a zvládat pocity, být empatická, ale dokázat i říci “ne” a přijmout určité morální hodnoty.

Pro nás to znamená stálé sebevzdělávání, otevřenost novým věcem, důslednost a schopnost sebereflexe.

 

Poslední aktualizace

 
 
 

Zpět