KROUŽKY

 

Pro školní rok 2017-2018 jsou otevřeny tyto KROUŽKY:


Kroužky mimo ŠVP:

pohádková angličtina
flétna
malý kuchař
balet
malý olympionik

Součást ŠVP:
plavání
grafomotorika (zdarma v rámci ŠVP)
logopedická prevence (zdarma v rámci ŠVP, prevence nenahrazuje péči klinického logopeda, kroužek omezen počtem 16)


Kroužky a provoz tříd

 

 

 

Č M

Z

Ž

 

 

flétna od 13.30
(logopedická třída)
PO

do 16.00

16.00 -16.45
malý olympionik

do 16.45

do 17.15

do 16.00

16.00-16.45
pohádková angličtina

 

 

 

po o logopedie

 

ÚT

do 16.00

16.00 -16.45
malý kuchař

do 17.15

do 16.45

do 16.00

16.00 -16.45
grafomotorika

 

 

po o logopedie
plavání od ledna

ST

do 16.00

::::::

do 17.15

do 16.45

do 16.00

16.00-16.45
pohádková angličtina

 
  dopo logopedie
ČT

do 16.00
16.00-16.45

balet

do 16.45

do 17.15

do 16.00

16.00 -16.45 grafomotorika

 

 

těšíme se na víkend

do 15.30

do 16.45

do 17.15

do 15.30

 


 
 
 

Zpět