A NĚCO NAVÍC...

 

 

Aktivity zdarma: logopedie pro předškoláky, čeština pro cizince

 

Placené kroužky: flétna, gymnastika, tvořivé dílny, florbal, plavání

Projekt Divadlo do MŠ (1x měsíčně pro všechny)

Projekt Předškolák (1x měsíčně zajímavá akce pro předškoláky)

Projekt Návrat kapitánů (2x ročně setkání se školáky)

Projekt pasování kapitánů (rozloučení s našimi předškoláky)

Projekt Prevence (zrak, klenba nožní, zuby)

Seznamovací zahradní akce

Dětský den

Plážový den

Mikuláš

Vánoční posezení

Celoškolní výlet

Návštěva hasičů

Všechny akce společně s rodiči jsou ukončeny společným občerstvením a povídáním.

Zpět