A NĚCO NAVÍC...

 

 

Neplacené aktivity v rámci Školního vzdělávacího programu - grafomotorika pro předškoláky (uvolňovací cviky, předcházení špatných návyků při psaní ), logopedická cvičení (péče speciálního pedagoga o vývoj řeči), invididuální péče o děti s odkladem školní docházky

 

Placené kroužky – flétna , tanečky, sportovní kroužek, malý kuchař, angličtina, plavání - zajišťují externí agentury

1 x měsíčně profesionální divadlo v MŠ

Pro předškoláky nadstandardní akce “ Předškolák” –1 x měsíčně výlety s tématickým poznáváním různých oblastí ( ekologie, umění...)


Školní výlet pro všechny 1 x ročně na konci roku

Společné oslavy narozenin dětí

Oslava starých tradic a zvyklostí - masopust, Velikonoce, vánoční posezení s rodiči

Každoroční slavnosti rodičů s dětmi na školní zahradě

Dvakrát ročně "Návrat kapitánů" - odpolední hry s kamarády, kteří jsou již v první třídě
Slavnostní ukončení školního roku s rozloučením s dětmi odcházejícími do ZŠ – “Pasování kapitánů”

Všechny akce společně s rodiči jsou ukončeny společným občerstvením a povídáním.

Poslední aktualizace

Zpět