OTEVŘENOST

Podporujeme myšlenku, že jde o vaše děti, tudíž partnerství s rodiči je základním předpokladem pro práci.

 • oficiální “Dny otevřených dveří “ bývají v dubnu
 • kdykoli jindy máte možnost přijít a účastnit se denního programu se svým dítětem a vstřebat atmosféru
 • pokud je volné místo, máte možnost při zápisu si vybrat třídu
 • doba pravidelných příchodů je 7:00 - 9:00
 • po domluvě můžete přijít kdykoli
 • možnost pobytu rodičů s dítětem během adaptace
 • kdykoli během roku je možné pobýt ve třídě (třeba i s malým sourozencem)
 • pokud máte zajímavé zaměstnání, jsme pro jakoukoli spolupráci (návštěva hasičů, nákup v obchodě, houslový koncert – toto je příklad spolupráce ze strany našich rodičů)
 • průběžně jste informování na nástěnkách o tématech a činnostech, kterými se zabýváme
 • naše škola může zprostředkovat kurzy Komunikačních dovedností pro rodiče a veřejnost
 • každý rok v červnu pro vás pořádáme ochutnávku zdravé výživy, kterou připravují naše paní kuchařky

Poslední aktualizace

 
 
 

Zpět