SDRUŽENÍ RODIČŮ

 

Sdružení rodičů:
Sdružení rodičů při MŠ Pohoda působí již od roku 1991. Činnost Sdružení rodičů je zaměřena zejména na finanční a organizační pomoc při zajišťování vedlejších akcí školky vedoucích ke zpestření programu pro děti, na vzájemnou spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Mezi akce, které Sdružení finančně a organizačně podporuje, patří zejména zahradní slavnosti, divadélka, celoškolní výlet. Sdružení dle potřeby spolupracuje s dalšími organizacemi, orgány státní správy a samosprávy. Sleduje dění na radnici v oblasti školství. Vztahy mezi rodiči a školkou jsou na velmi dobré úrovni a stále se rozvíjejí. V praxi je tak naplněn jeden z principů Zdravé školy. Pokud se najde čas, pokoušíme se organizovat i mimoškolní aktivity – například společné sobotní výlety do přírody.


Kontakt
Sdružení rodičů při Mateřské škole Lohniského 851, Praha 5
IČO: 70809780

adresa: Lohniského 851, 152 00 Praha 5
E-mail: mspohoda1@gmail.com

Bankovní spojení: 142755329/0800

Předsedou Sdružení rodičů je Ing. Milan Indra (modrá třída)
Aktuální složení Výboru Sdružení rodičů:
Lucie Joujová – pokladník (červená třída)
Petr Šrámek (modrá třída)
Jitka Černovská (modrá třída)
Pavel Národa (červená třída)
Bohuslava Adamová (červená třída)
Hedvika Nevečeřelová (zelená třída)
Jiřina Doležalová (žlutá třída)

 


     

Zpět