MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

6.6. 2013 Jižní Korea

Ve čtvrtek 6.6. v odpoledních hodinách přijely na plánovanou návštěvu ředitelky mateřských škol z Jižní Koreje i se svojí překladatelkou. Tato skupina měla v plánu návštěvu jedné soukromé a jedné státní školy v Praze . Seznámily se projektem WHO - Škola podporující zdraví poprvé v praxi. Zajímaly se o otázky kolem organizace, péče o děti ve věku 3 - 6 let ve smíšených skupinách, předávaly se zkušenosti. Ocenily respektující přístup našich pedagogů k dětem, integraci hendikepovaných i barevně sladěné interiéry a exteriéry školy v námořnickém stylu. Ředitelky strávily v MŠ mezi dětmi celé odpoledne. Jejich spontánnost a pozitivní naladění nás moc potěšily.

 

 
 
 
30.4. 2012 Island
V pondělí 30.4.2012 v odpoledních hodinách k nám přijel na plánovanou návštěvu kompletní tým 18 zaměstnanců předškolního zařízení z Islandu v rámci naší dlouholeté spolupráce mezi oběma zeměmi. Vybrali si nás na základě dobrých referencí a doporučení jiných islandských škol. Zahraniční návštěvy si obvykle vybírají dvě MŠ - jednu soukromou a jednu státní. Naše MŠ dává návštěvám představu o předškolních zařízeních zřizovaných obcemi v České republice. Návštěvě byly k dispozici - kniha Kurikulum podpory zdraví a bulletin (základní informace o naší MŠ), oboje v anglickém překladu. Probíraly se otázky kolem organizace péče o děti ve věku 2 - 6 let, předávaly se zkušenosti. Návštěva velmi ocenila respektující přístup našich pedagogu k dětem, integraci hendikepovaných i barevně sladěné interiéry a exteriéry školy v námořnickém stylu, uchvátila je zahrada s lodí. Upřímně ocenili kreativitu a barevnost, dověděli jsme se, že na Islandu obvykle interiéry plánuje tým designéru.Tito islandští pedagogové viděli projekt WHO - Škola podporující zdraví - poprvé v praxi.
Poděkováním naší škole bylo předání tradiční islandské speciality, pohádkové knihy a oficiální pozvání na návštěvu Islandu. Překlad do islandštiny zajistila paní Bartošková.
 

 

 


 
13.9.2011 Německo

V odpoledních hodinách přijeli do naší školy budoucí pedagogové z Německé spolkové republiky na plánovanou návštěvu. Studenty oslovily naše webové stránky a rozhodli se svou studijní cestu směrovat do MŠ Pohoda a do jedné pražské soukromé školy. Zajímaly se o všechny otázky, které se týkaly předškolního vzdělávání, porovnali jsme systém péče o děti do 6 let m.j. i finanční podíl rodičů na vzdělávání. Tlumočení z němčiny se ujala naše maminka Radana Mišustina z červené třídy. Tímto jí děkujeme“

Fotogalerie

 
9.10.2008 Norsko, Sandnes

 

„Dne 9. října 2008 nám bylo ctí přivítat další zahraniční návštěvu. Kompletní pedagogický tým čítající 17 učitelek ze "Sandnes Kindergarten" ze Sandnes v Norsku přijel cíleně kvůli projektu Zdravá mateřská škola, město Sandnes je totiž účastník světového projektu Zdravé město zaštíteného WHO. V ČR je to prozatím jen Brno.
Pedagožky si mj. prohlédly budovu i okolí školy a živě se zajímaly o práci s dětmi. Středem jejich zájmu byly především formy řešení konfliktu mezi dětmi a dramatizace situací. Přijali pozvání do komunitního kruhu a představily se dětem. Děti reagovaly jako vždy spontánně a samy provedly učitelky svou třídou Překlad do angličtiny i norštiny zajistily dvě tlumočnice. Dopoledne bylo zakončeno společnou diskusí nad šálkem kávy a českým jablečným závinem. Nás zaujal plánovaný projekt aktivních domů v Sandnes, neboť jedním ze zásad projektu je udržitelný rozvoj na planetě.
http://www.aktivni-dum.cz/stavby/isobo-aktiv-norsky-pristup-k-aktivnim-domum/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-zahranicnich-vztahu/mezinarodni-vztahy/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest-zastupitelu-mesta-brna/2010/16-6-20-6-2010-sandnes/

 

   
   
 
23.4.2007 Island

 

„Dne 23. dubna 2007 nás již poněkolikáté navštívily učitelky a ředitelky mateřských škol z Islandu. Kolem 40 pedagogů se přijelo podívat, jak se u nás snažíme naplňovat filozofii Zdravé MŠ. Pobyly u nás celé dopoledne a zapojily se do práce s dětmi. Překládala jako obvykle pí Bartošková., tímto jí děkujeme za celou MŠ.
http://www.marisa-ferreira.com/mainframe_works.html

 

   
   
 
 
 
 
 

20.3.2006 Norsko
„20.3. 2006 navštívili naši MŠ speciální pedagogové z Norska, zajímal je především přístup ve Zdravé MŠ k dětem s LMD a ADHD. Sdělovali jsme si zkušenosti s integracemi těchto dětí, podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Podíleli se na řízené činnosti v červené třídě. Již tradičně tlumočila pí Bartošková.

 

 

22. a 23. 6. 2005 Německo
„Ve dnech 22.a 23.6. 2005 navštívila naší mateřskou školu skupina studentů a profesorů z vysokých pedagogických škol z Německa. Zajímali se o program "Mateřská škola podporující zdraví" a moderní přístupy v práci. Zaujala je barevnost naší MŠ a dostatečné prostory pro děti. Naopak je překvapil nízký počet pedagogů ve třídě vzhledem k počtu dětí ve srovnání s jejich pravidly v Německu. Překládali studenti z Vyšší odborné školy sociální..“
 
 
 
 

5.- 8.10. 2004 Velká Británie

 


„V rámci programu Britské rady IPH (International Placement for Headteacher) navštívilo Prahu 15 ředitelů anglických školských zařízení z oblasti Rochdale. Do tohoto projektu byla vybrána na základě obsahu našeho programu i naše „Mateřská škola podporující zdraví“. Ve dnech 5.10. a 7.10. navštívila naši MŠ paní Andrea Dearden, ředitelka školy v Rochdale. Celé 2 dny strávila mezi dětmi, zajímala se o výchovně-vzdělávací program, systém řízení školy, způsob financování a spolupráce s městskou částí Praha 5. Simultánní překlad zajišťovali střídavě naši rodiče, studenti gymnázií Sázavská a Na Zatlance a paní učitelka angličtiny z 1. fakultní ZŠ V Remízku. Navázali jsme spolupráci s výměnou zkušeností a poznáváním vzdělávacích programů. V pátek 8.10. se pí ředitelka zúčastnila závěrečného setkání ředitelů všech zapojených a oslovených škol na Britské radě, kde bylo v rámci projektu vedení naší MŠ oficiálně pozváno do Velké Británie.“

 

 

4. 6. 2004 Island

 

„4. 6. 2004 nás navštívily ředitelky islandských mateřských škol z Akurey, přijely se podívat, jakým směrem se ubírají v předškolním vzdělávání jejich středoevropské kolegyně. Dopoledne uběhlo rychle pobytem mezi dětmi, sledováním a zapojením se do výchovných činností,. V závěru poseděly pedagogové nad kávou a čajem a pohovořili o islandském a českém školství a rozdíly mezi nimi. Představili jsme právě vydaný Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Překladu se ujala M. Bartošková. Návštěvou se rozvinula oboustranná spolupráce s výměnou zkušeností. Prezentovaly jsme projekt MŠ podporující zdraví, který je garantován Státním zdravotním ústavem. Příští rok se opět těšíme na zástupce dalších měst ostrovní země.“

 
     
 
 

Poslední aktualizace

 

Zpět